Uprawnienia i certyfikaty OZE

Posiadamy wszystkie uprawnienia i certyfikaty niezbędne do wykonania instalacji fotowoltaicznej oraz uzyskania do niej dofinansowania. Są to między innymi:

Uprawnienia elektryczne dla urządzeń z grupy G1 na: dozór, eksploatację oraz pomiary wydane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP)

Kurs instalator systemów fotowoltaicznych organizowany przez Stowarzyszenie elektryków Polskich (SEP)

Certyfikowany Instalator OZE SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH (PV). Certyfikat wydany przez Urząd Dozoru Technicznego po zdanym egzaminie państwowym.